Leksandrum

Om mediumskap

Synen på mediumskapet har genom tiderna förändrats; från förbud och mysticism till ett mer vardagsnära förhållande. Mediet har blivit en naturlig del av samhällets alla yrken och allt fler talar idag öppet om att de besöker ett medium.
Det sägs att alla kan bli ett medium. Ja, det är sant. Alla kan sjunga också. Precis som att alla kan sjunga kan också alla bli ett medium, men alla sjunger olika bra och alla har olika syften med sin sång. Detsamma gäller mediumskapet.. En del är nöjda med att känna av en närvaro medan andra vill arbeta professionellt.

Hur får mediet information?
Ett medium får information från den andra sidan på flera olika sätt och det kan variera mycket mellan olika medium och också under den tid när ett medium utvecklar sina förmågor. Ett medium kan se, höra, lukta, smaka och känna av till exempel sjukdomstillstånd
Det finns alltså mångahanda sätt få information från en avliden person på den andra sidan och den informationen tolkas av mediet. Som exempel kan jag nämna att rummet vid ett tillfälle plötsligt luktar tända ljus, julgran och pepparkakor och den informationen tolkas som att det är en person som har bemärkelsedag under julen som kommer på besök.

Behövs utbildade medium?
Om du bygger ett hus med hjälp av hantverkare vill du att både muraren och elektrikern är utbildade och erfarna och precis som en god sångare måste utbilda sig måste också ett bra medium utbilda sig.
Det finns de som säger att sådant här har man kunnat i alla tider och det gick bra då. Javisst, men man har sjungit och byggt hus i alla tider också men utvecklingen har faktiskt gått framåt en hel del.
Utbildning är bra för att få nya perspektiv, infallsvinklar, tips på olika sätt att arbeta och så vidare men också att kunna träna på sina kurskamrater som befinner sig i samma situation och dessutom bolla tankar med dem. Det finns ingen anledning till att alla ska uppfinna hjulet var och en på sitt håll.
Dessutom är kan det kännas betryggande för besökaren att veta att mediet har en bra kunskapsgrund att stå på.

Vad är ett medium?
Ett medium är precis det; ett medium mellan den andliga världen och den fysiska världen. Man kan säga att ett medium är som en telefon; den tar emot information från en sändare (från andevärlden) och vidareförmedlar informationen till en mottagare (den som besöker ett medium). Återigen, det krävs mycket erfarenhet för att kunna tolka informationen och överföra den på ett bra sätt.
Enligt min mening är ett mediums två viktigaste uppgifter att ge bevis för att livet går vidare och att avmystifiera mediumskapet.

Vad är . . .
storseans eller medial demonstration?
Ett större antal besökare samlas för att lyssna på ett medium som många gånger använder sig av någon form av scen. Mediet tar in kontakter från den andra sidan, beskriver personen genom att till exempel nämna relation, dödsorsak, namn och yrke. Det kan hända att flera personer i publiken kan känna igen en avliden person på den beskrivningen och då fortsätter mediet att beskriva länken tills det bara är en person kvar i publiken som känner att meddelandet är till denne.
Mediet ger då specifika bevis för att det verkligen är ”rätt” person som ska få meddelandet; kanske genom att beskriva vad de gjorde på semestern. När personen i publiken så är 100%-igt övertygad om att mediet har kontakt med en anhörig, ges ett meddelande.
Information och meddelande på en storseans blir aldrig så personlig eller intim att det känns otrevligt för besökarna. Stor respekt för människors integritet visas.

gruppseans?
En gruppseans är egentligen bara storseans fast i mindre skala. Det kan till exempel vara en grupp arbetskamrater som ber ett medium att komma. Gruppseans sker oftast i någons privata bostad.

privatsittning eller medial konsultation?
Ett medium tar emot en enskild person efter tidsbokning. Mediet länkar, ger bevis och meddelanden under 30-60 minuter och här kan mediet bli mer personlig och uttrycka allt som länken vill förmedla.
Det är inte mediets sak att bestämma vilken länk som ska komma fram, men man kan alltid försöka om speciellt önskemål finns. Men observera att det inte är mediet som bestämmer; det gör man på den andra sidan.

medial utvecklingscirkel?
En grupp medialt intresserade träffas var eller varannan vecka under ledning av ett medium och tränar intuition, meditation, psykometri, länkning och mycket mer. En medial utvecklingscirkel är ofta en första inkörsport till fördjupning eller mediumskap.

Vad betyder CSNU?

Certifierad av den spirituella nationella unionen. Det innebär att man blivit certifierad på Arthur Findlay College i England som är världens centrum för mediumutbildning. I Sverige finns hittills Ett sådant certifikat är en kvalitetsstämpel.