Leksandrum

 

Psychic art

Psychic art kan innebära många olika tekniker, men Mia Ottosson som ger kurser på Leksadnrum lär ut följande:

  • Encaustic wax
  • Porträttmålning
  • Auragrafmålning
Encaustic vax innebär att man målar med speciella färger genom att värma dem på ett strykjärn och föra över dem på ett specialpapper. Mia lär ut flera tekniker för att få fram olika effekter. Hon visar också hur man med en blås och en värmeplatta får ett helt annat resultat. På några minuter har du fåt fram en vacker tavla.
 
Porträttmålning på ett enkelt sätt. Du får lära dig använda kritor för att få fram ansiktsdrag. Helt fascinerande hur snabbt det går att få fram ansikten.
Mia målar ett porträtt på ca sju minuter på seans och ett annat medium länkar till den person som hon har målat.
 
Auragrafmålning bygger mest på inspiration av de tre teknikerna. Vilken teknik som helst kan användas men Mia visar hur man kan få fram vackra bilder med hjälp av kritor.
 
När du lärt dig de olika teknikerna får du välja vad du vill arbeta mer med och mia hjälper och besvarar alla dina frågor. Det finns inget steg 1-2-3 här utadu lär i din egen takt.
 
Förutom tekniker lär Mia ut psychic art-historia och berättar också om sin egen utveckling.
 
Du behöver varken vara konstnär eller medium för att gå dessa kurser. Allt du behöver är kläder som du inte är så rädd om och en förväntan att ha roligt
 
 
Psychic art är den kanske minst kända formen av mediumskap. Ett medium kan använda sig av alster i en privatsittning både genom avläsning och länkning till andevärlden. Bilderna fungerar som inspiration för mediumet och mottagaren får en bild att ta med hem. Det är också ett trevligt sätt att avsluta en medial demonstration på.

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychic Art

The form of psychic art involves various techniques and Mia Ottosson CSNU teaches the following:

  • Encaustic wax
  • Painting portraits
  • Painting auragraphs
Encaustic wax means a wax-based painting technique using an iron to heat the chunks of  colour.
Mia teaches various techniques how to attain different effects .
 
Painting portraits with simplicity - you will learn how to attain features using crayons. Mia paints a portrait in seven minutes and you will learn how to do the same.
 
Painting auragraphs - you can use any technique actually, but Mia will teach you  how to let your crayons inspire you to make beautiful pictures.
 
Once you have learned the different techniques, you can choose whatever you want to work with and Mia will help you and anxwer all your questions. Note that there is no step 1-2-3 but Mia teaches individually and you can work in your own pace.
 
Mia will also talk about the history of the psychic art and her own development.
 
You do not have to be an artist nor a  medium to appreciate these workshops. All that you need is rugged clothing and an expectation of having great fun.
 
Psychic art is probably the least known form of mediumship. A medium can use the inspirational pictures in a private reading and the recipient receives something to bring home. It is also a nice way of closing a mediumistic demonstration.