Leksandrum

Skillnad på länkning och avläsning

En länkning är en direktkontakt med någon avliden, en så kallad länk. Länken kan ge mediet information genom att använda sig av mediets olika sinnen.

En avläsning fungerar egentligen på samma sätt som en länkning, men informationen kommer från besökaren till mediet.

För att mediet ska kunna ge bevis för att livet fortsätter efter döden, är det viktigt att särskilja länkning och avläsning. Så på en storseans är det en fördel om mediet först länkar, beskriver länken så att bara en enda  person känner igen beskrivningen och först då fortsätta beskrivningen och ge meddelande. Då vet publiken att informationen kommer från länk och inte från en person i publiken.