Leksandrum

 

Moira    

Kurs i trance 2012 med Moira Hawkins CSNUDenna kurs går ej genom Leksandrum utan anordnas av Moira Hawkins själv. Däremot kan du kontakta Leksandrum för eventuella frågor om kursen samt göra en intresseanmälan.

Trance kan vara                                                        

 • förbättring av mediumskapet                                         
 • fördjupning av din länk från andevärlden
 • ro
 • intoning
 • inspiration
 • få information om dig själv
 • förändrat medvetandetillstånd
 • helt underbart
 • hälsosamt
 • vanebildande

På trancekursen kommer Moira Hawkins CSNU och lärare på Arthur Findlay Centre att ge olika övningar som hur du går ner i ett annat medvetandetillstånd och hur du arbetar med intoning. Det blir också inspirationsövningar av olika slag.

Kom ihåg att det är alltid du och bara du som har kontroll!  Du kan alltid träna trance på egen hand och du kan komma tillbaka precis när du själv vill. Att gå in i ett annat medvetandetillstånd är som en djupare meditation och förfinar upplevelsen där mycket kunskap kan finnas gömd.

Moira är en härlig och duktig lärare och på begäran är hon här i Leksand igen. Välkommen du också!

Moira ger också privatsittningar och du kan välja mellan en vanlig klärvoyant sittning eller att hon går ner i trance. Du som går kursen och reser långt kan få en utvärdering av din mediala utveckling strax före eller efter dagens övningar. 600:- och du får en CD inspelad.

Tolk finns tillgänglig både på kurs och på privatsittningar.

 

 

Moira

Thank you once again Moira Hawkins for sharing your knowledge and philosophy ! Your workshop in Leksand was absolutely fabulous and and everyone could feel your desire to share with others what you know. Everyone got new tools, more self conficende and a desire to learn even more from you. Everybody was excited about the weekend and went home knowing how much there is to explore when you know how to. Welcome back Moira for your next workshop  the summer work shop in July 2018

Tack Moira Haskinsför att du delar med dig av din kunskap och filosofi! Kursen var helt fantastisk och alla kände din vilja att dela med dig av din kunskap.Alla fick nya verktyg, större självförtroende och en vilja att  läa sig mer av dig. Alla var upprymdaa efter helgkursen och åkte hem i vetskap om hur mycket det finns att utforska bara man vet hur man gör. Välkommen tillbaka Moira i juli 2018  för sommarkursen! 

 

 Trance is

 • enhancing your mediumship/deepening your link o the spirit world
 • tranquility
 • attunement
 • inspirational
 • information about yourself
 • altered state of consciousness
 • fabulous
 • healthy
 • addictive

Moira Hawkins, CSNUt, much appreciated teacher,  will show you various exercises to take you to an altered state of consciousness and also how to work with attunement. There will also be inspirational exercises of different kinds.

Remember that is you and only you who is in control. You can always practice trance on your own and be able to come back whenever you decide to. Enetering an altered state is more like a deeper meditation and refines the experience where lots o can lie hidden.

Moira is a humble and skilled teacher who sees each and every sudent and their development and she is coming back to Leksand on request. You are also welcome to join in!

You can also take the opportunity of having a private reading with Moira. Choose from a trannce or a clairvoyant reading.